Екип

 • Управляващ съдружник

  • Тел: +359 2 858 35 12
  • E-mail: ruskova@ruskovapartners.com
  • Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
  • Специализации: Правораздаване и Международни отношения
  • Сфери на дейност: Енергетика и Енергийно право, Природни ресурси, Възобновяеми източници на енергия, Чуждестранни инвестиции, Търговско право, Корпоративни финанси и право, Облигационно и Деликтно право, Финансово и Банково Право, Капиталови пазари, Вещно право, Интелектуална собственост.
  • Езици: Немски и Английски език
  • Тел: +359 882 598 330
  • E-mail: prodanova@ruskovapartners.com
  • Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
  • Специализации: Правораздаване
  • Сфери на дейност: Вещно право, Облигационно право, Наследствено право, Търговско право, Данъчно право, Трудово право, Международни отношения, Дружествено право, Процесуално представителство, Изпълнителен процес
  • Езици: Английски и Руски език
  • Тел: +359 876 778 559
  • E-mail: ivanova@ruskovapartners.com
  • Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
  • Специализации: Публична администрация и Международни отношения
  • Сфери на дейност: Търговско право и Търговска несъстоятелност, Изпълнително и обезпечително производство, Банково право, Административно право, Семейно и Наследствено право, Дружествено право, Данъчно право, Международно право
  • Езици: Английски и Руски език
  • Тел: +359 2 434 10 50
  • E-mail: tsarina.ruskova@ruskovapartners.com
  • Университет Париж 1 Пантеон-Сорбон, Юридически факултет
  • Специализации: "Европа като правова общност” съвместно с МЦЕИ в Ница към СУ „Св.Климент Охридски”; Университет „Корнел” (Международен търговски арбитраж, Защита на правата на човека, Въведение в Американската правна система); Диплома по Обичайно право на Великобритания от Университет Париж 1 Пантеон-Сорбон; Специализация по Немско Фирмено право към Немския юридически департамент на Университет Париж 1 Пантеон-Сорбон; Защита правата на човека към Университета в Женева
  • Сфери на дейност: Международно търговско, частно и икономическо право, Международен Арбитраж , Корпоративно право, Облигационно право, Интелектуална собственост
  • Езици: Френски, Английски, Немски и Руски език

За Нас

Комбинираме съвременно мислене с доказан многогодишен опит ...

… Защото го заслужавате!